button (3)

button (4)button (5)button (11)Untitled

 

Parteneriat strategic de educație școlară Erasmus +

2014-1-TR01-KA201-012990 „Searching for the Labours of Hercules”

 

 

Conferința cu participare internațională

Provocǎrile lumii contemporane pentru cetǎțeanul european”

Dragi colegi,

În cadrul parteneriatului strategic de educație școlară Erasmus+ 2014-1-TR01-KA201-012990 „Searching for the Labours of Hercules”, Colegiul Tehnic de Transporturi ,,Transilvania” Cluj-Napoca organizează conferința cu participare internațională “Provocǎrile lumii contemporane pentru cetǎțeanul european”, în data de 18 noiembrie 2016.

Conferinţa propune un cadru de comunicare privind experienţele şi cercetările ştiinţifice ale cadrelor didactice din mediul preuniversitar şi universitar, bazate pe cooperarea naţională şi transnaţională, având ca reper identificarea şi redefinirea profilului moral al  cetăţeanului european din perspectiva valorificării fundamentelor culturale şi mitologice ale civilizaţiei europene.

Secţiunile propuse se adresează tuturor practicienilor din învăţământul preuniversitar şi universitar care doresc să contribuie  la identificarea  unor noi soluţii şi strategii care să reformuleze sau să reformeze viziunea actuală asupra felului în care cetăţeanul european este pregătit istoric şi cultural să facă faţă provocărilor lumii contemporane.

Secţiunile conferinţei sunt:

  • Temporal şi atemporal în conservarea „bagajului” mitologic al cetǎțeanului european. Simboluri şi personaje mitologice
  • Valori si atitudini în construirea  profilului moral al cetǎțeanului european
  • Ìnlǎturarea barierelor culturale prin utilizarea instumentelor ICT în educația cetǎțeanului european
  • Cooperarea transnaționalǎ prin proiecte educative europene
  • Noile munci ale lui Hercule din perspectiva societǎții contemporane – probleme ale contemporaneității și identificarea soluțiilor acestora

Nu se percepe taxă de participare, iar lucrările selectate vor fi publicate în volumul conferinţei (CD), sub formǎ de publicaţie electronică cu ISBN, care va fi înmânatǎ fiecărui participant la conferinţă.

 

Comitetul de organizare