Personal didactic auxiliar

Tabel nominal cu personalul didactic auxiliar angajat la
Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania“ în anul școlar 2016-2017

Nr. crt. Numele și prenumele Funcția
1. Bothaza Simona-Ana Secretar
2. Chișu Florina-Laura Administrator finanaciar
3. Coman Elena Informatician
4. Drăgan Jolan Bibliotecar
5. Kozma-Peti Aurora Secretar șef
6. Macaria Daciana Tehnician
7. Mureșan Marinela Laborant
8. Socaciu Daniela Pedagog școlar