Mesajul Conducerii

 

Cu o tradiție de peste 60 de ani, Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania din Cluj-Napoca asigură pregătirea profesională a tinerilor din regiunea de nord – vest a ţării în domeniul tehnic, de nivel 2 şi 3 european. În cadrul şcolii se urmăreşte formarea personalităţii autonome, morale şi responsabile a elevilor, prin promovarea unei instruiri la standarde înalte, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe profesionale în domeniile electric, mecanic şi al construcţiilor.

De altfel, obținerea titlului de Școală europeană în ani 2008 şi 2011 a angajat colegiul nostru într-un demers educativ inedit, multivalent, de cooperare şi colaborare la nivelul unor proiecte europene.

La nivel național, şcoala este inițiatorul şi organizatorul Concursului de folclor pentru elevi “Flori de Mai” şi al Concursului interjudețean de inventică “Paşi pe urmele lui Edison”, ajuns la a VI-a aniversare. Pentru a încuraja participarea elevilor şi pentru a susține performanțele lor la concursurile şcolare, nu numai la cele din domeniul tehnic, liceul a promovat în ultimii trei ani, Concursul interjudeţean de limba şi civilizaţia franceză „Question pour un champion” care a reunit la ultima ediţie reprezentanți ai elevilor din 20 de licee. Mai mult, şcoala are cluburi Eco, Antidrog, Teatru în limbile franceză şi engleză, echipe de fotbal, baschet şi volei – cu performanțe la nivel județean – echipe de voluntari, parteneriate cu ONG-uri, universități, agenți economici şi alte unități şcolare. De asemenea, prin oportunitățile de pregătire practică oferite, în şcoală funcționează clasa de excelență Electronică aplicată.

În privința dotării, şcoala dispune de un cadru de studiu stimulativ, îmbunătățit în ultimii trei ani prin renovarea celor două clădiri cu săli de clasă, a atelierului, şi, parțial, a sălii de sport sau prin amenajarea celui de-a doilea laborator AEL şi a unui laborator de electronică auto. Acum, există 17 laboratoare, 11 ateliere de practică pentru elevi, un service auto şi echipamente specifice necesare pregătirii de specialitate (trei automobile Renault Symbol, un autocamion IVECO şi o remorcă). De fapt, resursele materiale ale şcolii sunt semnificative: pe lângă cele amintite deja, mai există o bibliotecă, un cabinet psihologic, un cabinet medical, un poligon auto şi 3 terenuri de sport.

Altminteri, aceste succese au fost posibile şi datorită calității efortului depus de către cadrele didactice ale şcolii, membri în comisii naționale de elaborare a auxiliarelor curriculare, formatori şi evaluatori naționali sau județeni în domeniul calității, formatori în educația adulților, mentori, autori ai multor articole de specialitate, participanți la numeroase simpozioane naționale şi internaționale (49 de prezențe în anii 2009 şi 2010). O notă aparte a făcut organizarea Conferinţei cu participare internațională Real şi virtual în evoluția educabilului, în martie 2010, ce a promovat un cadru de comunicare al bunelor practici privind experienţele didactice, în scopul dezvoltării profesionale şi al cooperării între mediul preuniversitar şi cel universitar din România şi străinătate. La conferinţă au fost înscrişi 156 de dascăli din România, Germania, SUA, Serbia, Turcia, Italia şi Ungaria, iar lucrările au fost publicate în două volume, în limbile română şi engleză, cu acreditare CNCSIS.

Misiunea asumată, prin cultivarea spiritului didactic şi ştiinţific, prin susţinerea unui învăţământ modern şi participarea la programe europene de colaborare cu parteneri educaţionali şi comunitari, reflectă deschiderea şcolii spre un cadru ajustat provocărilor unui nou timp şi unei noi lumi.

Școala este deschisă noului, comunicării constructive, parteneriatului orientat în sensul dezvoltării personale şi al fructificării experienţelor individuale, încurajând tinerii să joace un rol activ în acest proces şi în viaţa comunităţii.

Urmărind creşterea prestigiului liceului nostru prin îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură, examene şi concursuri şcolare şi prin implicare permanentă pentru asigurarea calităţii în educaţie s-a încercat definirea unui cadru coerent şi flexibil, în care cooperarea şi competiţia, gândirea independentă, opinia liber exprimată şi argumentată, atitudinile sociale pozitive să fie elemente ce îndeplinesc personalitatea umană.