Informații utile

button (3)button (9)

button (5)button (11)Untitled

TERMENE LIMITĂ 

 

Termenul limită de înscriere prin completarea formularului online este 17 iulie 2016

Termenul limită de trimitere a articolelor este 22 august 2016. Articolele vor fi trimise pe adresa de e-mail a conferinţei.

muncileluihercule_conferinta@yahoo.com

Verificarea articolelor trimise şi selectarea celor admise se va face până în 25 august 2016.

REGULI DE REDACTARE

  

Conferința cu paticipare internațională

Provocǎrile lumii contemporane pentru cetǎțeanul european”

TITLU (TNR 14, centrat, bold)

Nume autor
Instituţia de provenienţă
e-mail:

 • articolul va fi redactat în limba română sau engleză şi va avea 3-5 pagini
 • textul articolului va fi redactat folosind fontul Times New Roman 12, la un rând, format justified cu maginile de 2 cm
 • titlul va fi redactat folosind fontul Times New Roman 14, format centrat, bold
 • în dreapta, sub titlu, se va menţiona prenumele si numele autorului, instituţia de provenienţă si adresa de e-mail
 • articolul va avea obligatoriu un rezumat în limba engleză de maxim 10 rânduri
 • se menţionează maxim 5 cuvinte cheie
 • rezumatul şi cuvintele cheie se inserează în text sub datele despre autor folosind fontul Times New Roman 12, italic, la un rând, format justified
 • paginile nu se numerotează
 • tabelele si figurile au titlu şi număr şi sunt menţionate în text
 • referinţele bibliografice vor fi incluse în text folosind numele autorului, titlul lucrării şi anul aparitiei
 • toate lucrările citate vor fi introduse în ordine alfabetică în lista bibliografică folosind stilul APA (nume autor, anul apariţiei, titlul lucrării, oraş, ţară, editură)
 • se vor folosi maxim 3 nivele de paragrafe
 • nu sunt admise articole care au fost prezentate şi publicate la alte conferinţe sau simpozioane  sau care nu se încadrează tematicii propuse prin secţiunile conferinţei
 • autorul îşi asumă în întregime originalitatea articolului

Comitetul de organizare