Cateva cuvinte despre noi

Colegiul Tehnic de Transporturi “TRANSILVANIA” de azi îşi are începuturile în anul 1948, când ia fiinţă Şcoala Medie Tehnică Metalurgică C.F.R., cu durata de 4 ani. Şcoala Medie Tehnică Metalurgică a dat peste 600 de absolvenţi până în 1955, când s-a transformat în Şcoala Profesională de Construcţii Căi Ferate, devenită în 1965 Şcoala Profesională Auto. Şcoala Profesională este cel mai vechi statut al Colegiului Tehnic de Transporturi “TRANSILVANIA” continuându-şi activitatea neîntrerupt şi azi. În 22 noiembrie 1966 a început construirea unui nou complex şcolar, amplasat în cartierul Gheorgheni, pe strada Bistriţei nr. 21, într-o zonă colinară mai aerisită, fără unităţi industriale şi nepoluată, complex care a fost dat în folosinţă odată cu deschiderea anului şcolar 1968-1969. Spaţiul şi dotările sale, cuprinzând două clădiri cu câte 19 săli de clasă, 2 cămine, o cantină, atelier cu 14 săli, sala de gimnastică, cele 3 terenuri de sport, centrala termică proprie, au făcut posibilă existenţa în cadrul Grupului Şcolar de Transporturi C.F. a două unităţi de învăţământ: Liceul Industrial nr. 2 şi Şcoala Profesională C.F.R.

În anul 2003, odată cu sărbătorirea a 55 de ani de existenţă, Grupul Şcolar de Transporturi C.F. a primit denumirea de Colegiul Tehnic de Transporturi “TRANSILVANIA”. Această devenire se datorează participării elevilor şcolii de-a lungul anilor la numeroase olimpiade, concursuri pe meserii, simpozioane, competiţii sportive, premiile obţinute constituind un palmares onorant pentru eforturile depuse de către elevi şi profesorii care au ştiut să le descopere şi să le cultive talentele, antrenându-i în numeroase şi variate activităţi. Numeroşi absolvenţi ai şcolii noastre şi-au continuat studiile la universităţi, colegii, şcoli postliceale şi revin cu drag în mijlocul celor care le-au deschis largi orizonturi.

De altfel, oferta educaţională a unităţii noastre de învăţământ îşi are originea în însuşi misiunea şcolii, aceea de a finaliza personalitatea tânărului sub aspectul celor două dimensiuni: personală şi profesională.

Astăzi, şcoala pregăteşte un număr mare de elevi, aproximativ 650 anual, cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani, recrutaţi din întreaga regiune de nord – vest a ţării, în cea mai mare parte, din mediul urban. Şcoala cuprinde un liceu tehnologic şi o şcoală de arte şi meserii şi desfăşoară două forme de învăţământ, de zi şi seral. Oferta şcolii noastre este concepută ca o simbioză a viziunii grupurilor de interes: cadre didactice, elevi, părinți şi comunitate.